• Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (6/2019)
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Errata do Raportu rocznego jednostkowego za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu rocznego jednostkowego za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny skonsolidowany za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2018 r.za
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Sprawozdanie z działalności GK w 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Pismo Zarządu Imagis S.A.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Sprawozdanie biegłego rewidenta
  Icon application/pdf

 • Raport roczny jednostkowy za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego jednostkowego za 2018 - Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego jednostkowego za 2018 - Sprawozdanie z działalości Imagis S.A.
  Icon application/pdf