• Zał. do Raportu rocznego nr 5/2022 Sprawozdanie biegłego rewodenta z badania sprawozdania skonsolidowanego GK Optigis S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny nr 4/202 Raport roczny jednostkowy Optigis S.A. za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 4/2022 Sprawozdanie Finansowe Optigis S.A. za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 4/2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 4/2022 Pismo Zarządu Optigis S.A.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 4/2022 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 2/2022 - Raport kwartalny za IV kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu Okresowego nr 2/2022 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 13/2021 - Raport kwartalny za III Kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu okresowego nr 13/2021 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III Kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 11/2021 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu okresowego nr 11/2021 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kw. 2021
  Icon application/pdf