• Raport okresowy 8/2020 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu okresowego 8/2020
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 6/2020 - Raport skonsolidowany za I kw. 2020
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu kwartalnego nr 6/2020 - Raport skonsolidowany za I kw. 2020
  Icon application/pdf

 • Raport roczny nr 5/2020 (EBI) - Raport roczny skonsolidowany za 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego 5/2020 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego 5/2020 - Sprawozdanie Zarządu GK
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego 5/2020 - Pismo Zarządu GK
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego 5/2020 - Sprawozdanie biegłego rewidenta
  Icon application/pdf

 • Raport roczny nr 4/2020 (EBI) - Raport roczny jednostkowy za 2019 r
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RO 4/2020 - Sprawozdanie finansowe jednostkowe
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RO 4/2020 - Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Icon application/pdf