• Raport okresowy nr 2/2020 Raport skonsolidowany za IV kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB nr 2/2020 Raport okresowy skonsolidowany za IV kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Raport kwartalny skonsolidowany za III kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do Raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kw. 2019 r
  Icon application/pdf

 • Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (6/2019)
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Errata do Raportu rocznego jednostkowego za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu rocznego jednostkowego za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny skonsolidowany za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2018 r.za
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Sprawozdanie z działalności GK w 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Pismo Zarządu Imagis S.A.
  Icon application/pdf