• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2024 r.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14.06.2023 r.

  Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-120) przy ul.

 • Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadeniu Optigis S.A. w dniu 30.06.2021 r.

   

  Uchwały

  podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A.
  w dniu 30.06.2021 r.

   

  Uchwała nr 1

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

  Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie

  z dnia 30 czerwca 2021 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2021 r.

  Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-120) przy ul.

 • Uchwały podjęte na ZWZA IMAGIS S.A. w dniu 18.08.2020 r

   

  Uchwały

  podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMAGIS S.A.
  w dniu 18.08.2020 r.

   

  Uchwała nr 1

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

  IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

  z dnia 18 sierpnia 2020 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2019 r.

  Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 5 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-402) przy ul.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 29.06.2018 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-402) przy ul.

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2017

  Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 30.06.2017 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-402) przy ul.