• Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Optigis S.A. za 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Optigis za 2022 r. - Pismo do akcjonariuszy
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Optigis za 2022 r. - Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Optigis za 2022 r. - Sprawozdanie z działalności GK
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Optigis za 2022 r. - Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe
  Icon application/pdf

 • Raport roczny jednostkowy Optigis S.A. za 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego jednostkowego Optigis S.A. za 2022 r. - pismo do Akcjonariuszy
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu jednostkowego rocznego Optigis S.A. za 2022 r. - Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego jednostkowego Optigis S.A. za 2022 r. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Optigis S.A.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego jednostkowego Optigis S.A. za 2022 r. - Sprawozdanie Finansowe
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 12/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 12/2022 - Raport kwartalny Q3 2022
  Icon application/pdf