• Raport roczny nr 3/2024 Raport roczny skonsolidowany za 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 3/2024 Skonsolidowane sprawozdanie GK Optigis za 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 3/2024 Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Optigis w 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 3/2024 Pismo do akcjonariuszy GK Optigis
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 3/2024 Sprawozdanie z badania SSF GK Optigis za 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny nr 2/2024 Raport roczny jednostkowy Optigis S.A. za 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 2/2024 Sprawozdanie finansowe jednostkowe Optigis S.A. za 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 2/2024 Sprawozdanie Zarządu z działalności Optigis S.A. w 2023 r.tig
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 2/2024 Pismo Zarządu do akcjonariuszy Optigis S.A.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 2/2024 - Sprawozdanie z badania SF Optigis za 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport Okresowy Nr 9/2023 Skrócony Kwartalny Raport Okresowy Za III Kw. 2023 R.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do skróconego okresowego raportu kwartalnego za III kw. 2023 r.
  Icon application/pdf