• Załącznik do RO 4/2020 - Pismo Zarządu
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RO 4/2020 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 2/2020 Raport skonsolidowany za IV kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB nr 2/2020 Raport okresowy skonsolidowany za IV kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Raport kwartalny skonsolidowany za III kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do Raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kw. 2019 r
  Icon application/pdf

 • Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (6/2019)
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Errata do Raportu rocznego jednostkowego za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu rocznego jednostkowego za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny skonsolidowany za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2018 r.za
  Icon application/pdf