• Raport okresowy za III Kw. 2017
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy za III kw. 2017 - Załącznik (Raport skonsolidowany)
  Icon application/pdf

 • Raport roczny skonsolidowany Imagis S.A. za 2016 r. (nr 6/2017)
  Icon application/pdf

 • Sprawozdanie finansowe skonsolidowane IMAGIS S.A. za 2016 r.
  Icon application/pdf

 • Sprawozdanie zarządu GK IMAGIS S.A. za 2016 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu 6/2017 Pismo Zarządu GK
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu 6/2017 Stanowisko biegłego rewidenta GK
  Icon application/pdf

 • Raport roczny jednostkowy za 2016 r. (nr 5/2017)
  Icon application/pdf

 • Sprawozdanie finansowe IMAGIS S.A. za 2016 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu 5/2017 Sprawozdanie z działalności IMAGIS S.A. w 2017 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu 5/2017 Pismo Zarządu Imagis S.A.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu 5/2017 - Stanowisko biegłego rewidenta
  Icon application/pdf