• Raport bieżący nr 6/2024 - Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2024 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 6/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu WZ na dzień 25.06.2024 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 6/2024 - Projekty uchwał na WZ w dniu 25.06.2024
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2024 Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB 4/2024 Informacja o stosowaniu DP 2024
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2024 (EBI) - Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2024 (ESPI) Wykonanie umowy inwestycyjnej
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2024 (ESPI) Zaciągnięcie pożyczki
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2024 (ESPI) Zawarcie umowy inwestycyjnej
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2024 (ESPI) - Odwołanie rozprawy w sprawie przeciwko TUiR Allianz Polska S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2023 (ESPI) Postanowienie sądu o wykonaniu układu restrukturyzacyjnego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2023 (ESPI) Podpisanie umowy handlowej przez Spółkę zależną
  Icon application/pdf