• Zał. do raportu rocznego jednostkowego Optigis S.A. za 2022 r. - pismo do Akcjonariuszy
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu jednostkowego rocznego Optigis S.A. za 2022 r. - Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego jednostkowego Optigis S.A. za 2022 r. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Optigis S.A.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego jednostkowego Optigis S.A. za 2022 r. - Sprawozdanie Finansowe
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 12/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 12/2022 - Raport kwartalny Q3 2022
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 10/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 10/2022 - Skonsolidowany rapor kwartalny za II kwartał 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 6/2022 Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu okresowego nr 6/2022 Raport okresowy za I kw. 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny nr 5/2022 Raport roczny skonsolidowany GK Optigis S.A. za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zal. do raportu rocznego nr 5/2022 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe GK Optigis S.A. za 2021 r.
  Icon application/pdf