Terminarz publikacji raportów okresowych Spółki w 2024 r.
 
Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku: 15 maja 2024 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku: 14 sierpnia 2024 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku: 14 listopada 2024 r.
 
Raport roczny jednostkowy za 2023 rok: 20 marca 2024 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2023 rok: 20 marca 2024 r.
 
Spółka nie publikuje Raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r.