Komunikacja z Inwestorami odbywa się za pomocą adresu e-mail zarzad@optigis.pl. Pytania można także zgłaszać na adres: spolka@optigis.pl.