• Raport okresowy za I kw. 2017 roku
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu okresowego za IV kw. 2016 r.
  Icon application/pdf

 • Raport Okresowy Za III Kawartał 2016 Roku
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu Okresowego Za III Kawartał 2016 Roku
  Icon application/pdf

 • Raport Okresowy za II kawartał 2016 roku
  Icon application/pdf

 • Raport Roczny Skonsolidowany Za Rok 2015
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RS 2015 Sprawozdanie Finansowe
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RS 2015 Sprawozdanie Z Działalności GK Imagis
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RS 2015 Pismo Zarządu
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RS 2015 Stanowisko Biegłego Rewidenta GK Imagis
  Icon application/pdf

 • Raport Roczny Jednostkowy Za Rok 2015
  Icon application/pdf