• Załącznik do raportu rocznego skonsolidowanego za 2017 r. - Sprawozdanie biegłego rewidenta
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego skonsolidowanego za 2017 - Stanowisko Zarządu i opinia RN
  Icon application/pdf

 • Raport kwartalny za I kw. 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Raport kwatralny za IV kw. 2017 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy za III Kw. 2017
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy za III kw. 2017 - Załącznik (Raport skonsolidowany)
  Icon application/pdf

 • Raport roczny skonsolidowany Imagis S.A. za 2016 r. (nr 6/2017)
  Icon application/pdf

 • Sprawozdanie finansowe skonsolidowane IMAGIS S.A. za 2016 r.
  Icon application/pdf

 • Sprawozdanie zarządu GK IMAGIS S.A. za 2016 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu 6/2017 Pismo Zarządu GK
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu 6/2017 Stanowisko biegłego rewidenta GK
  Icon application/pdf

 • Raport roczny jednostkowy za 2016 r. (nr 5/2017)
  Icon application/pdf