Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w głosach na WZ
Magna Polonia S.A.* 42 593 119 64,09% 42 593 119 64,09%
Skarb Państwa** 11 155 041 16,79% 11 155 041 16,79%
Pozostali (poniżej progu 5%) 12 710 096 19,12% 12 710096 19,12%
SUMA 66 458 256 100,00% 66 458 256 100,00%
*/ w tym: Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.
**/  Naczelnicy I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego