• Raport Okresowy
  Icon application/pdf

 • Raport za III kwartał 2013
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy za II kwartał 2013
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy - I kwartał 2013
  Icon application/pdf

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe IMAGIS 2012 część I
  Icon application/pdf

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe IMAGIS rok 2012 cz. II
  Icon application/pdf

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy IMAGIS rok 2012 cz. I
  Icon application/pdf

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy IMAGIS rok 2012 cz. II
  Icon application/pdf