• Zał. do raportu 6/2017 Stanowisko biegłego rewidenta GK
  Icon application/pdf

 • Raport roczny jednostkowy za 2016 r. (nr 5/2017)
  Icon application/pdf

 • Sprawozdanie finansowe IMAGIS S.A. za 2016 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu 5/2017 Sprawozdanie z działalności IMAGIS S.A. w 2017 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu 5/2017 Pismo Zarządu Imagis S.A.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu 5/2017 - Stanowisko biegłego rewidenta
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy za I kw. 2017 roku
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu okresowego za IV kw. 2016 r.
  Icon application/pdf

 • Raport Okresowy Za III Kawartał 2016 Roku
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu Okresowego Za III Kawartał 2016 Roku
  Icon application/pdf

 • Raport Okresowy za II kawartał 2016 roku
  Icon application/pdf