• Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Sprawozdanie z działalności GK w 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Pismo Zarządu Imagis S.A.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu rocznego GK za 2018 r. - Sprawozdanie biegłego rewidenta
  Icon application/pdf

 • Raport roczny jednostkowy za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego jednostkowego za 2018 - Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego jednostkowego za 2018 - Sprawozdanie z działalości Imagis S.A.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego jednostkowego za 2018 - Pismo Zarządu Imagis S.A.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego jednostkowego za 2018 - Sprawozdanie biegłego rewidenta
  Icon application/pdf

 • Raport kwartalny za III Kw. 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Raport kwartalny za II kw. 2018 r.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny jednostkowy IMAGIS S.A. za 2017 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego jednostkowego za 2017 r. - Sprawozdanie finansowe Imagis S.A.
  Icon application/pdf