• Załącznik do raportu rocznego 5/2020 - Sprawozdanie Zarządu GK
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego 5/2020 - Pismo Zarządu GK
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu rocznego 5/2020 - Sprawozdanie biegłego rewidenta
  Icon application/pdf

 • Raport roczny nr 4/2020 (EBI) - Raport roczny jednostkowy za 2019 r
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RO 4/2020 - Sprawozdanie finansowe jednostkowe
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RO 4/2020 - Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RO 4/2020 - Pismo Zarządu
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RO 4/2020 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 2/2020 Raport skonsolidowany za IV kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB nr 2/2020 Raport okresowy skonsolidowany za IV kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Raport kwartalny skonsolidowany za III kw. 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Załacznik do Raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kw. 2019 r
  Icon application/pdf