• Raport Okresowy Nr 9/2023 Skrócony Kwartalny Raport Okresowy Za III Kw. 2023 R.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do skróconego okresowego raportu kwartalnego za III kw. 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 8/2023 Skrócony kwartalny raport okresowy za II kw. 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do skróconego okresowego raportu kwartalnego za II kw. 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 4/2023 - Skrócony kwartalny raport okresowy za I kw. 2023 r
  Icon application/pdf

 • Załącznik do skróconego kwartalnego raportu okresowego za I kw. 2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Optigis S.A. za 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Optigis za 2022 r. - Pismo do akcjonariuszy
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Optigis za 2022 r. - Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Optigis za 2022 r. - Sprawozdanie z działalności GK
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Optigis za 2022 r. - Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe
  Icon application/pdf

 • Raport roczny jednostkowy Optigis S.A. za 2022 r.
  Icon application/pdf