• Raport okresowy nr 2/2022 - Raport kwartalny za IV kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu Okresowego nr 2/2022 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 13/2021 - Raport kwartalny za III Kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu okresowego nr 13/2021 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III Kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 11/2021 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu okresowego nr 11/2021 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kw. 2021
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 2/2021 - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2020 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu okresowego nr 2/2021 -Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2020 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 12/2020 Raport skonsolidowany za III kw. 2020 r
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu okresowego nr 12/2020 EBI Raport skonsolidowany za IIi kw. 2020
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy 8/2020 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu okresowego 8/2020
  Icon application/pdf