• Raport okresowy nr 10/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 10/2022 - Skonsolidowany rapor kwartalny za II kwartał 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport okresowy nr 6/2022 Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu okresowego nr 6/2022 Raport okresowy za I kw. 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny nr 5/2022 Raport roczny skonsolidowany GK Optigis S.A. za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zal. do raportu rocznego nr 5/2022 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe GK Optigis S.A. za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 5/2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Optigis S.A. w 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 5/2022 Pismo Zarządu GK Optigis S.A.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 5/2022 Sprawozdanie biegłego rewodenta z badania sprawozdania skonsolidowanego GK Optigis S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport roczny nr 4/202 Raport roczny jednostkowy Optigis S.A. za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 4/2022 Sprawozdanie Finansowe Optigis S.A. za 2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu rocznego nr 4/2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 r.
  Icon application/pdf