• Załącznik do raportu bieżącego nr 3/2019 (ESPI) - Ogłoszenie o zwołaniu WZ
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 3/2019 (ESPI) - Projekty uchwał WZ
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2019 (ESPI) - Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia z bankiem
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2019 ESPI - Wygaśnięcie umowy kredytowej i podjęcie negocjacji z bankiem
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2019 EBI - Terminy raportów okresowych w 2019 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 12/2018 (ESPI) - Aktualizacja wyceny aktywa finansowego Spółki
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 11/2018 (ESPI) - Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2018 (ESPI)
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2018 (ESPI) - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2018 (ESPI)
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 13/2018 (EBI) - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu bieżącego nr 13/2018 (EBI) - Statut Spółki
  Icon application/pdf