• Raport bieżący nr 17/2017 (ESPI) - Załącznik
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący nr 11/2017 (EBI) - Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych 2017 i 2018
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 16/2017 (ESPI) - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 16/2017 (ESPI) - Załącznik
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 15a/2017 (ESPI) - Załącznik
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 15a/2017 (ESPI) - Zowiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 15/2017 (ESPI) - Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie uchwały NZW z 08.04.2015 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 14/2017 (ESPI) - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2017 (EBI) - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący Nr 13/2017 Espi - Decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania w związku z utratą wartości udziałów byłej spólki zależnej
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący Nr 12/2017 (ESPI) - Decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 11/2017 (ESPI) - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
  Icon application/pdf