• Raport Bieżący Nr 24 Rok 2016 - Ustanowienie tymczsowego nadzorcy sądowego
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 22 Rok 2016 - Obniżenie kapitału
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący ESPI Nr 10 Rok 2016 - Zbycie Magna
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący ESPI Nr 09 Rok 2016 - Zbycie Magna
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący ESPI Nr 08 Rok 2016 - Zbycie Magna
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący ESPI Nr 07 Rok 2016 - Zmiana stanu posiadania Magna
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 21 Rok 2016 - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 20 Rok 2016 - Rozwiązanie istotnych umów
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 19 Rok 2016 - Wniosek o ogloszenie upadlosci
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 18 Rok 2016 - Umowa restrukturyzacyjna warunki
  Icon application/pdf

 • Załącznik Do Raportu Bieżącego Nr 17 - Uchwały podjęte przez WZA w dniu 16.03.2016
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 17 Rok 2016 - Uchwały podjęte na WZA
  Icon application/pdf