• Raport bieżący nr 9/2019 (ESPI) - Zawarcie umowy potrącenia części wierzytelności
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2019 (ESPI) - Podjęcie uchwały ws. emisji akcji w ramach kapitału docelowego
  Icon application/pdf

 • Załacznik do RB nr 8/2019 (ESPI) - Uchwała ws. emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału docelowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2019 ESPI - Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu spółki zależnej Emapa S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2019 (ESPI) - Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
  Icon application/pdf

 • RB nr 5/2019 (ESPI) - Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emapa S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2019 (EBI) - Odwołanie wiceprezesa i powołanie prezesa Zarządu
  Icon application/pdf

 • Załacznik do raportu bieżącego nr 9/2019 (EBI)
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2019 (EBI) - Rezygnacja Prezesa Zarządu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2019 (EBI) - Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu w dniu 05.06.2019 r
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 8/2019 - Uchwały podjęte na WZ w dniu 5.06.2019 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2019 (ESPI) - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZ
  Icon application/pdf