• Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2018 (ESPI)
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 13/2018 (EBI) - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu bieżącego nr 13/2018 (EBI) - Statut Spółki
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 12/2018 (EBI) - Powołanie członków Zarządu Spólki
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2018 (EBI) - Życiorysy zawodowe członków Zarządu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2018 (ESPI) - Podpisanie umowy z Magna Polonia sp. z o.o.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2018 (ESPI) - Rozpoczęcie egzekucji z akcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2018 (EBI) Korekta raportu bieżącego nr 9/2018
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2018 (EBI) - Korekta raportu bieżącego nr 9/2018
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2018 (EBI) - Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 9/2018 - Życiorysy zawodowe członków RN
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2018 (EBI) - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018
  Icon application/pdf