• Raport bieżący nr 7/2019 (EBI) - Rezygnacja Prezesa Zarządu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2019 (EBI) - Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu w dniu 05.06.2019 r
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 8/2019 - Uchwały podjęte na WZ w dniu 5.06.2019 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2019 (ESPI) - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZ
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 4/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2019 (EBI) - Zwołanie Walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2019 (EBI) - Ogłoszenie o zwołaniu WZ
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 5/2019 (EBI) - Projekty uchwał WZ
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2019 (ESPI) - Zwołanie Walnego Zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 3/2019 (ESPI) - Ogłoszenie o zwołaniu WZ
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 3/2019 (ESPI) - Projekty uchwał WZ
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2019 (ESPI) - Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia z bankiem
  Icon application/pdf