• Raport bieżący nr 11/2017 (ESPI) - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB 11/2017 (ESPI) Zawiadomienie Magna Inwestycja SKA
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2017 (ESPI) - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB 10/2017 (ESPI) Zawiadomienie Magna Polonia S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący RB 9/2017 (ESPI) - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na WZ
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB 9/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZ po
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący RB 8/2017 Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 (EBI)
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB 8/2017 - Uchwały podjęte przez WZ
  Icon application/pdf

 • RB 08/2017 ESPI Uprawomocnienie się układu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2017 EBI Zwołanie walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2017 ESPI - Zwołanie walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu bieżącego nr 7/2017 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu
  Icon application/pdf