• Raport bieżący nr 4/2017 EBI Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2017 ESPI - Wyrok w sprawie o zapłatę
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 05/2017 Espi - Oddalenie skargi Emitenta
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący 04/2017 ESPI Zatwierdzenie układu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący 3/2017 ESPI - Odroczenie terminu zatwierdzenia układu
  Icon application/pdf

 • RB nr 2/2017 ESPI - Wniesienie zastrzeżeń przeciwko układowi
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2017 - Harmonogram raportów 2017
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 1 Rok 2017 - Przyjęcie układu
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu Bieżącego Nr 1 - Propozycje układowe FINAŁ
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 18 Rok 2016 ESPI - Podpisanie umowy
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 17 Rok 2016 ESPI - Propozycje układowe
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu Bieżącego Nr 17 - Propozycje układowe
  Icon application/pdf