• Raport bieżący nr 8/2021 (ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 8/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2021 (ESPI) Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 7/2021 Zawiadomienie o transakcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2021 (ESPI) Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB nr 6/2021 ESPI - Zawiadomienie o transakcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2021 (ESPI) Akjonariusze powyżej 5% na walnym zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2021 (EBI) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A. w dniu 30.06.2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. 1 do RB nr 10/2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. 2 do RB nr 10/2021 (EBI) Życirysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Optigis S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2021 (EBI) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2021 (EBI) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 r.
  Icon application/pdf