• Raport bieżący nr 1/2023 (EBI) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2022 (ESPI) Zawarcie umów przeniesienia własności i sprzedaży nieruchomości
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2022 ESPI Ogłoszenie wyroku sądu ws. p-ko TUiR Allianz Polska S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 11/2022 Korekta raportu okresowego za II kw. 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 11/2022 - Skorygowany raport za II kw. 2022
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2022 (EBI) Zmiany w RN Spółki
  Icon application/pdf

 • Zał. nr 1 do RB nr 9/2022 (EBI) Zyciorys zawodowy członka RN
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2022 (EBI) Uchwały podjęte na WZA w dniu 16.06.2022 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. nr 1 do RB nr 8/2022 EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2022 (ESPI) Wykaz akcjoniariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 14.06.2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2022 (EBI) Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 7/2022 (EBI) Projekty uchwał ZWZA
  Icon application/pdf