• Raport bieżący nr 7/2023 (EBI) Uchwały podjęte na WZA w dniu 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 7/2023 Treść uchwał podjętych na WZ w dniu 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2023 (ESPI) Akcjonariusze na WZ mający powyżej 5% głosów
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2023 (EBI) - Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2023 (EBI) - Zyciorys zawodowy Prezesa Zarządu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2023 (ESPI) - Wniesienie apelacji w sprawie przeciwko TUiR Allianz Polska S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2023 (EBI) - Zwołanie ZWZA na dzień 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2023 (EBI) - Ogłoszenie o zwołaniu WZ na dzień 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2023 (EBI) - Projekty uchwał na WZ w dniu 14.06.2023 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2022 ESPI - Odstąpienie od negocjacji ws. nabycia udziałów Telematics Technologies
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2022 ESPI - Podjęcie negocjacji ws. nabycia udziałów w Telematics Technologies
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2023 (ESPI) Złożenie wniosku o wydanie postanowienia o zamknięciu układu restrukturyzacyjnego
  Icon application/pdf