• Raport bieżący nr 1/2022 (ESPI) - Zawarcie umowy handlowej przez spółkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2022 (EBI) - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2021 (ESPI) - objęcie warrantów subskrypcyjnych w spółce zależnej
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 12/2021 (EBI) - Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2023
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2021 (ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 8/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2021 (ESPI) Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB nr 7/2021 Zawiadomienie o transakcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2021 (ESPI) Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB nr 6/2021 ESPI - Zawiadomienie o transakcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2021 (ESPI) Akjonariusze powyżej 5% na walnym zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2021 (EBI) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A. w dniu 30.06.2021 r.
  Icon application/pdf