• Raport Bieżący Nr 36 Rok 2015 - Zakończenie postępowania upadłościowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 34 rok 2015 - decyzja Dyrektora UKS
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 33 Rok 2015 - Oddalenie wniosku o upadłość
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 32 Rok 2015 - Wypowiedzenie umowy doradcy
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 31 Rok 2015 - Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 30 rok 2015 - Wypowiedzenie umowy o kredyt
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący nr 29 Rok 2015 Złożenie wniosku o upadłość
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 28 Rok 2015 - Oddalenie zażalenia
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 27 Rok 2015 - Pozew
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 26 Rok 2015 - Wyniki Spółki za II kwartał
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący ESPI nr 10 rok 2015 - Zawiadomienie
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 10
  Icon application/pdf