Uchwały

podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optigis S.A.
w dniu 30.06.2021 r.

 

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Spółki Panią Edytę Słomską.