GfK-IMAGIS Address Points to dane, które prezentują strukturę demograficzną przestrzeni w oparciu o dane adresowe. Do każdego punktu na mapie  przypisane są  informacje o strukturze ludności według płci i wieku, charakterze zabudowy oraz sile nabywczej. GfK-IMAGIS Address Points jest produktem powstałym w wyniku współpracy Instytutu GfK Polonia oraz firmy IMAGIS. Jej wynikiem jest wzbogacenie map cyfrowych IMAGIS  o dane socjo – ekonomiczne na poziomie punktu adresowego. Na produkt GfK – IMAGIS Address Points składają się elementy:

 • Adresowe plany miast i miejscowości IMAGIS
 • Mapa osadnicza Polski
 • Dane socjo-ekonomiczne  takie jak:
  •  Liczba mieszkań
  •  Liczba mieszkańców w podziale na wiek i płeć (w 36 kategoriach)
  •  Indeks siły nabywczej GfK Polonia
  •  Indeks siły nabywczej GfK Polonia dla handlu detalicznego
  •  Typu zabudowy (zabudowa jednorodzinna / zabudowa wielorodzinna)
  •  Kod pocztowego

 

 

GfK-IMAGIS Address Points to dane dostępne na poziomie Punktu adresowego dla 91% ludności miejskiej Polski.  Produkt zawiera dane dla ponad 5,1 miliona punktów adresowych w skali całego kraju.

Produkt ma zastosowanie w analizach rozproszenia i potencjału konsumentów oraz analizach struktury demograficznej przestrzeni jak:

 • Badanie otoczenia istniejących i planowanych punktów sprzedaży pod kątem potencjału rynku
 • Optymalizacja działań i kosztów marketingu bezpośredniego oraz działań door-to-door
 • Planowanie dystrybucji  towarów, usług, materiałów reklamowych
 • Segmentacja runku w ujęciu przestrzennym
 • Analizy demograficznych w procesach urbanizacji
 • Badanie struktury ludności przy planowaniu działań przez służby zarządzania kryzysowego