Socjodemografia terytorialna to geoprzestrzenna baza danych, która dla wybranych jednostek podziału terytorialnego (takich jak gminy, rejony statystyczne i obwody spisowe) zawiera przypisane informacje socjodemograficzne udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. W zależności od ilości przypisanych informacji socjodeomograficznych produkt ten oferowany jest w 2 wersjach :

 

1) Socjodemografia terytorialna basic – to przestrzenna baza danych, która dla gmin, rejonów statystycznych i obwodów spisowych zawiera przypisane następujące informacje:

 • Dane o liczbie mieszkańców
 • Dane o liczbie mieszkań
 • Informacje o rodzaju zabudowy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna)
 • Informacje o rodzaju budynku (budynki mieszkalne i niemieszkalne) 

2) Socjodemografia terytorialna premium – to przestrzenna baza danych, która dla gmin, rejonów statystycznych i obwodów spisowych zawiera następujące informacje:

 • Wszystkie informacje z produktu socjodemografia terytorialna basic
 • Informacje o płci mieszkańców danego terytorium oraz informacje o tzw. ekonomicznych grupach wieku

 

Dane dotyczące ekonomicznych grup wieku zawarte w produkcie socjodemografia terytorialna premium zawierają podział na następujące kategorie:

 • wiek przedprodukcyjny czyli mężczyźni  i kobiety w wieku 0-17 lat .
 • wiek produkcyjny czyli mężczyźni w wieku 18-64 lat i kobiety w wieku 18-59 lat,
 • wiek mobilny czyli mężczyźni w wieku 18-44 lata i kobiety w wieku 18-44 lat,*
 • wiek niemobilny czyli mężczyźni w wieku 45-64 lat i kobiety w wieku 45-59 lat,
 • wiek poprodukcyjny czyli mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. 

* Wiek mobilny oznacza skłonność danej osoby do zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy 

 

Poniżej przedstawione są definicje podziału terytorialnego stosowane przy produkcie socjodemografia terytorialna:

Obwód spisowy – jednostka terytorialna wykorzystywana przez GUS na potrzeby spisu powszechnego, obejmuje obszar który zamieszkuje nie więcej niż 500 osób i na którym znajduje się nie więcej niż 200 mieszkań. W Polsce wyróżnia się  182 840 takich obwodów.

Region statystyczny – jednostka terytorialna wykorzystywana przez GUS obejmuje obszar, który zamieszkuje nie więcej niż 2 700 osób oraz w którym znajduje się nie więcej  niż 999 mieszkań. W Polsce wyróżnia się 34 329 takich rejonów.

Gmina – podstawowa jednostka podziału administracyjnego stosowanego w Polsce

 

Poniżej przedstawiamy wizualizację danych socjodemograficznych dotyczących ilości mieszkańców  na przykładowym obszarze w obwodach spisowych.

Próbka danych dla produktu Socjodemografia Terytorialna Basic

 

 

 

Próbka danych dla produktu Socjodemografia Terytorialna Premium