Adresowe plany miast oferowane są w dwóch wersjach: wersji GRAFIKA i wersji PREMIUM, które różnią się od siebie  liczbą atrybutów w warstwie drogowej.

W adresowych planach miast w wersji GRAFIKA znajdują się następujące warstwy mapowe: drogowa, punktów adresowych, obrysów budynków (w wybranych miastach), punktów użyteczności publicznej (POI), kolei,  granic administracyjnych, terenów zielonych i wód powierzchniowych. W przypadku warstwy drogowej dostępne są następujące atrybuty: nazwa ulicy, przedziały adresowe, typ drogi, numery dróg, klasyfikacja drogowa.

W adresowych planach miast w wersji PREMIUM znajdują się następujące warstwy mapowe: drogowa, punktów adresowych, obrysów budynków (w wybranych miastach), punktów użyteczności publicznej (POI), kolei,  granic administracyjnych, terenów zielonych i wód powierzchniowych. W przypadku warstwy drogowej dostępne są następujące  atrybuty: nazwa ulicy, przedziały adresowe,  typ drogi, nawierzchnia,  restrykcje,  atrybuty nawigacyjne (wiadukty, tunele, mosty),  kierunkowość dróg i ulic,  numery dróg,  klasyfikacja drogowa.