Mapa topograficzna to zestaw kilku warstw, prezentujących wybrane elementy środowiska geograficznego. W skład mapy topograficznej wchodzą następujące warstwy: mapa podziału administracyjnego, mapa osadnicza, mapa drogowa w wersji grafika, warstwa kolejowa, warstwa wód ze zbiornikami wodnymi, obszary leśne, tereny zielone oraz tereny przemysłowe, hipsometria (warstwa zawiera przedziały wysokościowe w cięciu od 25 do 500 metrów),  warstwice (warstwa zawiera izohipsy w cięciu od 2  do 20 metrów oraz dodatkowo warstwa zawiera izobaty oraz wyróżnione skarpy).


Mapa topograficzno turystyczna-  to mapa topograficzna wzbogacona o kontent turystyczny zawierający:
- ścieżki rowerowe
- szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe, kajakowe, wodne, konne, nordic walking
- bazę turystycznych obiektów POI: schroniska, muzea, punkty widokowe, noclegi, wyciągi narciarskie, przejścia graniczne, itp. 

- obszary chronione min. : parki narodowe, parki krajobrazowe czy rezerwaty przyrody