Mapa osadnicza to mapa zawierająca bazę miejscowości w rozbiciu na dwie warstwy: warstwę miejscowości oznaczonych punktowo oraz warstwę miejscowości oznaczonych regionami (ścisła zabudowa). Mapa zawiera lokalizację miast, wsi, dzielnic, osiedli oraz miejscowości podległych. Mapa zawiera dodatkowo obrysy zwartej zabudowy oraz podstawową informację statystyczną GUS tj.: ludność, teryt oraz hierarchię administracyjną.