Warstwa dróg Polski dostępna jest na różnych poziomach szczegółowości w zależności od ilości atrybutów zawartych w danej mapie. Poniżej prezentujemy różne rodzaje map drogowych: 

Mapa drogowa w wersji GRAFIKA 
Mapa zawiera sieć dróg Polski, w skład której wchodzą drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dane zawierają następujące atrybuty bazodanowe: typ drogi,, numery dróg, kategoryzację dróg.


Mapa drogowa w wersji PREMIUM
Mapa zawiera sieć dróg Polski, w skład której wchodzą drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dane zawierają następujące atrybuty bazodanowe: nazwa ulicy, typ drogi, rodzaj nawierzchni, restrykcje drogowe, kierunkowość, numery dróg, kategoryzację dróg.