Mapy administracyjne

Mapa obowiązującego podziału administracyjnego Polski uwzględniającego również podział terytorialny. Oferowane mapy zawierają przypisane dane terytorialne Głównego Urzędu Statystycznego (TERYT) oraz podstawowe informacje statystyczne i socjodemograficzne GUS.

Mapa zawiera obszary: województw, powiatów, gmin administracyjnych , gmin terytorialnych w Polsce wraz z podstawowymi danymi statystycznymi GUS. W mapie znajduje się także lokalizacja siedzib województw, powiatów i gmin. W miastach gdzie wstępuje formalny podział na dzielnice dostępna jest również warstwa dzielnic. Dodatkowa warstwa to regiony i podregiony czyli europejskie jednostki administracyjne wyższego rzędu tzw. "NUTS".