IMAGIS oferuję bazę punktów adresowych  zawierającą ponad 7,2 miliona adresów w Polsce. Dane zawierają informacje o nazwie ulicy i numerach budynków oraz przypisanych do nich danych georeferencyjnych czyli współrzędnych geograficznych  x i y. Dodatkowo każdy adres w bazie danych posiada informacje o nazwie miejscowości, kodzie pocztowym i identyfikatorze TERYT.

Baza danych zgodna jest z hierarchią TERYT. Jest to oficjalna strukturą podziału administracyjnego stosowana przez Główny Urząd Statystyczny i administrację kraju. Adresy w bazie danych są także zaopatrzone w oznakowanie alfanumeryczne, co oznacza że baza uwzględnia adresy rozróżnione literami od A do Z oraz innymi znakami specjalnymi.

Baza punktów adresowych,  którą oferuje IMAGIS zawiera 6,6 miliona punktów adresowych które w sposób rzeczywisty odzwierciedlają rozmieszczenie konkretnych budynków w terenie, pozostałe adresy zawierają lokalizację przybliżoną czyli uzyskaną metodami geodezyjnymi w tak zwanym procesie interpolacji.