Baza socjo ekonomiczna dla kodów pocztowych – definiuje wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkująca dany region kodowy może nabyć w ciągu roku. Dane znajdują szerokie zastosowanie w analizach wykonywanych przez sieci handlowe, czy firmy analizujące swoje dane w oparciu o regiony kodowe Poczty Polskiej.

Baza jest pochodną produktu GfK – IMAGIS Address Points. Dane wyświetlone na mapie w formie punktów adresowych zostały zagregowane do poziomu opracowanej przez IMAGIS mapy regionów kodowych Poczty Polskiej. Każdemu regionowi kodowemu została przypisana informacja na temat:

 • Liczby budynków mieszkalnych w rozbiciu na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną
 • Liczby mieszkań
 • Liczby mieszkańców
 • Struktury wiekowej
 • Struktury wg płci
 • Sile nabywczej

 

 

Baza przedstawiająca dane socjo - ekonomiczne w ujęciu regionalnym, wykorzystywana jest w m.in. w celu:

 • Wskazywania atrakcyjnych obszarów pod kątem obecności grupy docelowej
 • Analiz wyników testów kasowych w odniesieniu do danych o strukturze klientów
 • Selekcji obszarów, w których warto przeprowadzić akcję marketingu bezpośredniego
 • Badania otoczenia punktów sprzedaży
 • Badania koszyka zakupów wybranego sklepu w konfrontacji z potencjałem zakupowym konsumentów
 • Planowania regionów sprzedaży w odniesieniu do danych przedstawiających potencjał rynku
 • Planowania rozwoju sieci placówek handlowych