Baza GFK Micro Grid– to baza socjo – ekonomiczna opisująca strukturę demograficzną ludności zamieszkującej przestrzeń podzieloną na sieć kwadratów, definiują również potencjał ekonomiczny mieszkańców. Dane znajdują szerokie zastosowanie w analizach wykonywanych przez sieci handlowe, czy firmy i instytucje badające potencjał rynku i strukturę demograficzną przestrzeni geograficznej.

Baza jest pochodną produktu GfK – IMAGIS Address Points. Dane wyświetlone na mapie w formie punktów adresowych zostały zagregowane do poziomu siatki kwadratów. Każdemu regionowi kodowemu została przypisana informacja na temat:

 • Liczby budynków mieszkalnych w rozbiciu na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną
 • Liczby mieszkań
 • Liczby mieszkańców
 • Struktury wiekowej
 • Struktury wg płci
 • Sile nabywczej

 

 

Baza przedstawiająca dane socjo - ekonomiczne w ujęciu regionalnym, wykorzystywana jest w m.in. w celu:

 • Wskazywania atrakcyjnych obszarów pod kątem obecności grupy docelowej
 • Selekcji obszarów, w których warto przeprowadzić akcję marketingu bezpośredniego
 • Badania otoczenia punktów sprzedaży
 • Alnaliz koszyka zakupów wybranego sklepu w konfrontacji z potencjałem zakupowym konsumentów
 • Określenia potencjału nowych punktów handlowych w ramach ekspansji
 • Wykonywania analiz optymalizujących sieć sprzedaży i lokalizację punktów handlowych

 

Gfk Micro Grid to dane, które są prezentowane w odniesieniu do jednostek analitycznych w formie kwadratów o wybranym boku, zlokalizowanych wyłącznie w zasięgu obszarów zurbanizowanych. Wielkość oczka siatki może być dostosowana do charakteru analizy. Baza umożliwia również porównywalność struktury przestrzennej rynku konsumenckiego z rynkami sąsiednimi, które korzystają z danych przypisanych podobnym jednostkom analitycznym. Gfk Micro Grid to niezastąpione źródło danych o rynku i konsumentach.