Aby umożliwić analizę danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w ujęciu regionalnym oraz lokalnym udostępniamy  Bank Danych Statystycznych czyli dane GUS połączone z mapami Polski IMAGIS.

Bank Danych Statystycznych zawiera dane GUS  zagregowane do poziomu gminy, powiatu i województwa. Mapa administracyjna udostępniana z produktem opisana została indywidualnie przypisanym każdej jednostce identyfikatorem TERYT.

 

 

W ramach Banku Danych Statystycznych udostępniane są na mapie  dane oferowane przez Główny Urząd Statystyczny pod nazwą BDL (Banku Danych Lokalnych). BDL zawiera następujące kategorie danych statystycznych:

 • CENY
 • DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH
 • DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 • HANDEL
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA
 • SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LEŚNICTWO
 • LUDNOŚĆ
 • ŁOWIECTWO
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY
 • MIESZKANIA
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA
 • PODMIOTY GOSPODARCZE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNY SPIS ROLNY
 • 0PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO PODSTAWOWE GIMNAZJALNE PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE