OPTIGIS S.A. na rynku technologii mapowych

OPTIGIS S.A.  jest polską firmą działającą od 1992 r. na rynku informatycznym oraz rynku systemów informacji geograficznej (GIS). Grupa Kapitałowa Optigis  zajmuje się dostarczaniem klientom korporacyjnym, firmom oraz klientom indywidualnym usług opartych o mapy cyfrowe, budową i integracją systemów informatycznych oraz systemów nawigacji ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji transportu.