Jerzy Cegliński - Prezes Zarządu

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Jerzy Cegliński ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia podyplomowe "Psychologia Biznesu" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1998-2006 związany z branżą telekomunikacyjną na stanowiskach w obszarze finansów oraz zarządzania projektami telekomunikacyjnymi. W latach 2008-2009 był związany z Grupą Mediatel, jako Członek Zarządu Mediatel SA oraz spółek zależnych. Od 2007 r. do 2013 r. Członek oraz Prezes Zarządu INFO-TV-FM. Piastuje funkcję Członka Zarządu spółki Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. Od 2014 Członek oraz Wiceprezes Zarządu Imagis SA. Od 2015 Wiceprezes Zarządu, a następnie Członek Rady Nadzorczej i ponownie Wiceprezes  Zarządu Emapa SA. Od 2006 roku prowadzi działalność gospodarczą specjalizującą się w doradztwie finansowym.

 Rafał Słomski - Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Rafał Słomski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek metody Ilościowe i systemy informacyjne. Od 20 lat związany z obszarem technologii informatycznych w sektorze bankowym, na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w Banku Pekao SA. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wdrożenia systemów hurtowni danych, systemów CRM oraz systemów automatyzacji procesów biznesowych.

Pan Rafał Słomski w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.

Mirosław Janisiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Mirosław Janisiewicz w latach 1996 - 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z rynkiem telekomunikacyjnym związany jest zawodowo od 19 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu (2005–2006). W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited której jest udziałowcem, nowej emisji akcji zainwestował w fundusz NFI Magna Polonia S.A. w której do lipca 2010 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. W latach 2008-2013 pełnił funkcje zarządcze w spółkach z Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. takich jak Mediatel S.A., Elterix S.A. czy INFO-TV-FM Sp. z o.o. Od marca 2013r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Magna Polonia S.A.

Andrzej Ziemiński - Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Andrzej Ziemiński jest absolwentem wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. W swojej karierze zawodowej był Członkiem Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek z rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu funduszu Impera Capital S.A. (dawniej BBI Capital NFI S.A.), od 2011 roku Członek Zarządu Impera Seed Fund Sp. z o. o. podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym powołanym przez Impera Capital S.A. oraz KFK - Krajowy Fundusz Kapitałowy. W latach 2010 - 2013 partner i Członek Zarządu Supernova Fund. W latach 2007 - 2009 Prezes Zarządu PPWK SA, które przekształcił z tradycyjnego wydawnictwa kartograficznego w dostawcę usług telekomunikacyjnych i mobilnych dla sektora B2B. Dzięki środkom z emisji publicznej oraz udanym akwizycjom spółek, w tym Neotel Communications Polska Sp. z o. o. i Długie Rozmowy S.A. proces zrealizował w okresie 2 lat. Od 2004 do 2009 roku Prezes Zarządu EL2 Sp. z o.o. dostawcy aplikacji IT oraz serwisów w branży Usług Dodanych dla telefonii komórkowej. Zasiadał w radach nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Obecnie zasiada m.in. w Radach Nadzorczych spółek: OPTeam S.A., Telemedycyna Polska S.A., Internity S.A.

Cezary Gregorczuk - Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Cezary Gregorczuk jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, indywidualny tok studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości, seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polskoniemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego oraz ukończył liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości m. in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji),szkolenie dla market makers (NASDAQ). Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej. Pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., pełnił funkcję Kierownika Zespołu Giełdowego jak również zasiadał jako Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego gdzie nadzorował pracami zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego i zespołu zarzadzania aktywami a także pełnił nadzór nad sekcją maklerów giełdowych. Przez ostatnie kilka lat pełnił funkcje:

VI – VIII 2004 Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A.
2007 – 2012 Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital Sp. z o.o.
od 2003 r. – obecnie - Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego Sp. zo.o.
od stycznia 2013 r. – obecnie Członek Zarządu Impera Capital S.A. (dawniej BBI Capital NFI S.A.).
od sierpnia 2014 r. – obecnie Członek Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A.

 

Edyta Słomska - Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pani Edyta Słomska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich. Praktykę zawodową rozpoczynała w kancelarii prawnej "Wardyński i Wspólnicy", a następnie w latach 2000-2006 pracowała jako prawnik w kancelarii "Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy" w Warszawie. W latach 2006-2009 pełniła funkcje zarządcze w spółce Elterix S.A. i w innych spółkach z grupy Mediatel S.A., a od lipca 2010 r. do maja 2011 roku pełniła funkcję prokurenta Mediatel S.A. Pani Edyta Słomska w okresie ostatnich trzech lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących podmiotach:
- Mediatel S.A. (członek Rady Nadzorczej)
- Elterix S.A. (członek Rady Nadzorczej)
- Telepin S.A. (członek Rady Nadzorczej)
- Info-Tv-Operator Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej).