Jerzy Cegliński - Prezes Zarządu

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Jerzy Cegliński ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia podyplomowe "Psychologia Biznesu" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1998-2006 związany z branżą telekomunikacyjną na stanowiskach w obszarze finansów oraz zarządzania projektami telekomunikacyjnymi. W latach 2008-2009 był związany z Grupą Mediatel, jako Członek Zarządu Mediatel SA oraz spółek zależnych. Od 2007 r. do 2013 r. Członek oraz Prezes Zarządu INFO-TV-FM. Piastuje funkcję Członka Zarządu spółki Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. Od 2014 Członek oraz Wiceprezes Zarządu Imagis SA. Od 2015 Wiceprezes Zarządu, a następnie Członek Rady Nadzorczej i ponownie Wiceprezes  Zarządu Emapa SA. Od 2006 roku prowadzi działalność gospodarczą specjalizującą się w doradztwie finansowym.

 Rafał Słomski - Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Rafał Słomski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek metody Ilościowe i systemy informacyjne. Od 20 lat związany z obszarem technologii informatycznych w sektorze bankowym, na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w Banku Pekao SA. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wdrożenia systemów hurtowni danych, systemów CRM oraz systemów automatyzacji procesów biznesowych.

Pan Rafał Słomski w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.

Mirosław Janisiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Mirosław Janisiewicz w latach 1996 - 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 Z rynkiem telekomunikacyjnym związany jest zawodowo od 19 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu  (2005–2006). W latach 2008-2013 pełnił funkcje zarządcze w spółkach z Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. takich jak Mediatel S.A., Elterix S.A. czy INFO-TV-FM Sp. z o.o. Od marca 2013r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Magna Polonia S.A.

Pan Mirosław Janisiewicz w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących podmiotach:

 • Magna Polonia SA (Prezes Zarządu - obecnie)
 • Magna Inwestycje Sp. z o.o. (Prezes Zarządu – obecnie)
 • Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K. (Prezes Zarządu)
 • Corponet Sp. z o.o. (Prezes Zarządu - obecnie)
 • Sprand Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji (Wspólnik - obecnie)
 • MJ Holding Sp. z o.o. (Wspólnik, Prezes Zarządu - obecnie)
 • MJG Investment Sp. z o.o. (Wspólnik, Prezes Zarządu - obecnie)
 • Emapa SA (Członek Rady Nadzorczej - obecnie)
 • Imagis SA (Członek Rady Nadzorczej - obecnie)
 • Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej - obecnie)
 • RG Ventures Sp. z o.o. (Prezes Zarządu – obecnie)
 • Menter Sp. z o.o. (Wspólnik, Członek Zarządu – obecnie)

Andrzej Ziemiński - Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Andrzej Ziemiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. Zasiada w zarządach grupy kapitałowej Impera, w tym Impera Alfa ASI Sp. z o. o oraz. Impera Seed Fund Sp. z o.o. W latach 2004-2009 Prezes Zarządu EL2 Sp. z o.o. dostawcy usług cyfrowych. W latach 2007–2009 Prezes Zarządu notowanej na GPW PPWK S.A., które przekształcił z wydawnictwa kartograficznego w dostawcę usług telekomunikacyjnych i cyfrowych poprzez emisję publiczną oraz akwizycjom spółek telekomunikacyjnych. W latach 2010–2014 Partner Zarządzający w Supernova Fund S.A. W latach 2014 – 2019 Członek Zarządu notowanej na GPW Impera Capital S.A.W ostatnich latach zasiadał m.in. w radach nadzorczych Exorigo Upos S.A., Opteam S.A., Telemedycyna Polska S.A., Napiferyn Biotech Sp. z o.o.

Pełnione funkcje:

 • IMAGIS S.A. – członek Rady Nadzorczej
 • Internity SA – członek Rady Nadzorczej
 • Impera Alfa A.S.I. Sp. z o.o. – członek Zarządu, wspólnik
 • Impera Seed Fund Sp. z o.o. – członek Zarządu
 • Telemedycyna Polska S.A. – członek Rady Nadzorczej do 2019 r.
 • Listonic Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej do 2019 r.
 • Napiferyn Biotech Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej do 2017 r.
 • Impera Capital S.A. – członek Zarządu do 2019 roku

Cezary Gregorczuk - Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Cezary Gregorczuk jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, indywidualny tok studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości, seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polskoniemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego oraz ukończył liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości m. in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji),szkolenie dla market makers (NASDAQ). Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej. Pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., pełnił funkcję Kierownika Zespołu Giełdowego jak również zasiadał jako Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego gdzie nadzorował pracami zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego i zespołu zarzadzania aktywami a także pełnił nadzór nad sekcją maklerów giełdowych.

Pełnione funkcje w ostatnich latach:

 • 1998 – 2003  Dom Maklerski Millennium S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami
 • VI – VIII 2004 Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A.
 • 2007 – 2012 Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital Sp. z o.o.
 • od 2003 r. – obecnie - Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego sp. z o.o.
 • od 2013 r. – obecnie Członek Zarządu Impera Alfa ASI Sp. z o.o. i Impera Seed Fund Sp. z o.o.

 

Edyta Słomska - Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pani Edyta Słomska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich. Praktykę zawodową rozpoczynała w kancelarii prawnej "Wardyński i Wspólnicy", a następnie w latach 2000-2006 pracowała jako prawnik w kancelarii "Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy" w Warszawie.

W latach 2006-2009 pełniła funkcje zarządcze w spółce Elterix SA i w innych spółkach z grupy Mediatel SA., od lipca 2010 r. do maja 2011 roku pełniła funkcję prokurenta Mediatel SA. Pani Edyta Słomska od września 2011 roku do lutego 2018 r. pełniła funkcję prokurenta Magna Polonia SA.

Pani Edyta Słomska w okresie ostatnich trzech lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących podmiotach:

 • Emapa SA (Członek Rady Nadzorczej)
 • Optigis SA (Członek Rady Nadzorczej)
 • Menter Sp. z o.o. (wspólnik)