Notowania spóki OPTIGIS S.A. na rynku NEWCONNECT

Dostępne w godzinach pracy Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Grupa kapitałowa Optigis S.A.

 

 

Dokumenty korporacyjne

 

Status spółki

Statut Spółki Optigis S.A.

Dokument Informacyjny Spółki IMAGIS S.A.

Dokument Informacyjny Spółki IMAGIS S.A.

Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w głosach na WZ
Magna Polonia S.A.* 42 593 119 64,09% 42 593 119 64,09%
Skarb Państwa** 11 155 041 16,79% 11 155 041 16,79%
Pozostali (poniżej progu 5%) 12 710 096 19,12% 12 710096 19,12%
SUMA 66 458 256 100,00% 66 458 256 100,00%
*/ w tym: Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.
**/  Naczelnicy I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego