Indeks Siły Nabywczej GfK jest jednym z najważniejszych wskaźników potencjału konsumenckiego ludności mieszkającej w danym regionie. Dane zintegrowane z mapami cyfrowymi IMAGIS® mogą być analizowane w oprogramowaniu MapInfo Professional lub przeglądane w programie MapInfo® ProViewer™.

Instytut badawczy GfK Polonia prowadzi regularne badania regionalne dotyczące siły nabywczej w wielu różnych krajach Europy, w tym również w Polsce.  Wyświetlona na mapach cyfrowych ogólna siła nabywcza definiuje całkowitą wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkująca wybrany obszar może nabyć w ciągu roku.  Mapa niosąca informacje na temat Ogólnej Siły Nabywczej GfKwspiera analizy lokalizacyjne nowych punktów sprzedaży, działania marketingu handlowego oraz działania związane z selektywną dystrybucją druków reklamowych.

 

 

Dane GfK wyliczane są dla: 

  • jednostek podziału administracyjnego,
  • obszarów kodów pocztowych Poczty Polskiej
  • oraz na zamówienie dla innych niestandardowych jednostek geograficznych.

 

Oprócz danych o ogólnej sile nabywczej, dostępne są dane takie jak:

  • siła nabywcza dla handlu detalicznego
  • potencjał nabywczy dla wybranych kategorii produktowych
  • segmenty zamożności

 

Wyświetl na mapie IMAGIS indeks siły nabywczej GfK i znajdź potencjalnych klientów zainteresowanych Twoimi produktami i usługami.