Socjodemografia adresowa to geoprzestrzenna baza danych, zawierająca zbiór punktów adresowych dla obszaru Polski, gdzie każdy punkt posiada współrzędne geograficzne x,y. Baza punktów połączona jest z informacją o liczbie mieszkańców zameldowanych pod danym adresem zgodnie z danymi pochodzącymi z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Dodatkowo każdy adres w bazie, zawiera informacje na temat rodzaju budynku zlokalizowanego pod konkretnym adresem (czy jest to budynek mieszkalny czy nie) oraz informacje na temat rodzaju zabudowy (zabudowa jednorodzinna lub wielorodzinna).

 

Poniżej  zamieszczona jest pełna lista cech socjodemograficznych przypisanych do konkretnego adresu w Polsce w ramach produktu socjodemografia adresowa:
- pełny Teryt opisujący dany adres (województwo, powiat, gmina, dzielnica, miejscowość, ulica) 
- szacunkowa liczba mieszkańców w danym adresie
- rodzaj budynku: mieszkalny lub niemieszkalny 
- rodzaj zabudowy: jednorodzinna lub wielorodzinna 
- liczbę mieszkań pod wskazanym adresem 
- informacja o numerze rejonu statystycznego 
- informacja o numerze obwodu spisowego 
- georeoferencja (współrzędne x,y według odwzorowania WGS 84)

 

Przedstawiony na dole zrzut ekranowy prezentuje przykładowe informacje jakie zawiera baza socjodemograficzna dla wybranego adresu.

Do pobrania próbka danych z produktu Socjodemografia Adresowa